Dins el pavelló d’esports, un cop acabada la Mitja i Cursa 6K, podràs gaudir de forma gratuïta del menjar de pasta que el Restaurant Can Cufí ofereix pels atletes i acompanyants. La millor forma de recuperar energies de forma saludable. Aquest any més sostenible: tots els coberts, plats i gots que es faran servir al menjar de pasta son compostables, dins el compromís mediambiental de la Mitja.