Segons les disposicions establertes per l’Ajuntament i la Generalitat, ens veiem en l’obligació d’informar-los, a causa de les regulacions vigents, lamentablement no serà possible oferir el servei de dutxes a les nostres instal·lacions. Apreciem la seva comprensió i esperem poder restablir aquest servei quan les circumstàncies ho permetin.