25 Març 2018, 10h

Montornès del Vallès

25 Març 2018, 10h

Montornès del Vallès

24 Març 2018

Plaça Pau Picasso,17h
Montornès del Vallès

25 aniversari de la Mitja Montornès - Montmeló - Vilanova - La Roca

Zona d'escalfament

Zona contínua a la sortida, acotada dins la zona esportiva municipal, per tal que pogueu preparar-vos de la forma més adient per les curses.