Zona d'escalfament

Zona contínua a la sortida, acotada dins la zona esportiva municipal, per tal que pogueu preparar-vos de la forma més adient per les curses.