23 d'abril 2017, 10h

23 d'abril 2017, 10h

22 d'abril 2017, 17h

Lloc: Plaça Pau Picasso, Montornès del Vallès.

Barcelona

Zona d’escalfament

Zona contínua a la sortida, acotada dins la zona esportiva municipal, per tal que pogueu preparar-vos de la forma més adient per les curses.

/*Menú desplegable escondido en móviles */